Etisk kompass

Skapa talang samarbetar inte med alla föreningar, organisationer och företag. 

Inför alla våra uppdrag genomför vi en etisk bedömning och ett etiskt ställningstagande. Våra bedömningar baseras på flera olika delar. Vi vill vara med och bygga ett hållbart samhälle med fokus på att göra idrotts Sverige hållbart och inkluderande samt bygga sunda förutsättningar för elitidrott. Vi vill bidra till att föreningar utvecklas mot RF:s strategiska mål Strategi 2025, följer barnkonventionen och strävar mot att tillämpa de grundläggande utvecklingsmodeller som vi står för.

För oss är Skapa talang ett litet bidrag för att göra samhället bättre.

Peter och Kristian, april 2018.