Företaget

VISION

”Vi bidrar till idrott där elit och bredd utvecklas i takt och synergi med forskning, för att skapa talang och personliga mästerskap.”

MISSION

Få tränare, föräldrar och idrottare att tillämpa forskningsbaserad kunskap om motivation, metodik och coaching för att skapa talanger.

VÅR STRATEGI

Vår strategi

– Publicera böcker som inspirerar, utmanar och utvecklar föräldrar, tränare och ledare inom ämnen som motivation, metodik och coaching.

– Coacha ledare, tränare och aktiva med fokus på att Skapa talanger, bygga mästare och vägleda till det personliga mästerskapet.

– Föreläsningar inom/om boken Skapa talang med innehållet talang, utveckling, motivation, träningsmetodik, coaching, feedback, stress, speluppfattning och mycket mer.

– Tillämpad färdighetsträning inom ledarskap, metodik och coaching.

– Utbilda och certifiera tränare i en mix av ledarskap, metodik och coaching. Utbildningen är uppbyggd på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

VERKSAMHETSIDÉ

Att utveckla tränare, aktiva och föräldrars förmåga inom motivation, metodik och coaching genom inspirerande böcker, föreläsningar och utbildningar som är byggd på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.