OM OSS

Vi som skrivit Skapa talang har samlad kompetens från barn- och ungdomsidrott, elitidrott och polisen. Vår gedigna erfarenhet från träning och utbildning på alla nivåer i kombination med den senaste forskningen inom bland annat effektiv träning, stresshantering och ledarskap har lett fram till en pedagogisk handbok Skapa talang med praktiska råd du kan börja använda redan i dag.


Peter Svensson
Elittränare och författare

CV – Elittränare, leg fysioterapeut, doktorerar inom extrem stress och speluppfattning.

Kristian Persson
Elittränare, författare, föreläsare och utbildare

CV – Elittränare, författare, utbildare, föreläsare och sportchef på en tennisklubb.