Att utveckla tränare, aktiva och föräldrars förmåga inom motivation, metodik och coaching genom inspirerande böcker, föreläsningar och utbildningar som är byggd på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.