Vision

”Vi bidrar till idrott där elit och bredd utvecklas i takt och synergi med forskning, för att skapa talang och personliga mästerskap.”